ÇED Süreci

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Bir projenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni bir projenin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerini, sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde; Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde; "Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçen işletmelere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası yaptırımı uygulanır. ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetleri Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

 Çevresel Etki ve Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre;

 Ek-1 Listesinde yer alan işletmeler, ÇED RAPORU hazırlatarak ÇED OLUMLU Belgesi,

 Ek-2 Listesinde yer alan işletmeler, Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesi, alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çevresel Etki ve Değerlendirme Süreci

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar;

ü  ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması,

ü  Halkın Katılımı Toplantısı organizasyonunun yapılması ve Toplantının gerçekleştirilmesi,

ü  Format Belirleme Toplantısına katılım sağlanarak, proje hakkında detay bilginin verilmesi ve formatın alınması,

ü  Alınan format çerçevesinde ÇED Raporu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması,

ü  Raporun değerlendirilmesinin yapılacağı, İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısına katılımın sağlanması,

ü  ÇED OLUMLU Belgesinin alınması.

EK-2 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:

ü  Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulması,

ü  ÇED Komisyon üyelerinin, faaliyet yerindeki keşif çalışmalarına iştirak edilmesi,

ü  Komisyon tarafından istenebilecek ek bilgi, belge ve ölçümlerin hazırlanarak Müdürlüğe sunulması,

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesinin alınması.
  •  tel  0216 499 69 17
  •  tel  info@detaycevre.com
  •  tel  Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. No:135/11 Ümraniye/İstanbul