Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Hizmeti; Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir. Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

 

FİRMAMIZ  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞTİR.

 

ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMASININ GÖREVLERİ;

ü  Öncelikle işletmenizin çevre izin ve lisans işlemlerini yapmak için firmamız ile işletmeniz arasında sözleşme yapılacaktır ve bu sözleşme bakanlığa bildirilecektir.

ü  İşletmenizde görevlendireceğimiz çevre görevlimiz Ek:1 listesine göre ayda iki tam gün, Ek:2 listesine göre ayda bir tam gün çalışarak tetkik yapacaktır.

ü  Tetkik sonuçlarını sizinle paylaşacak, eksiklikleri ve bu doğrultuda yasal mevzuata uygun yapılması gerekenleri size bildirecektir.

ü  Firmamız işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır.

ü  Firmamız tarafından işletmenizden istenecek bilgi, belge ve raporlar eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yapılarak değerlendirilecek ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğu ve doğruluğu sağlanacaktır.

ü  Firmamız tarafından işletmeniz adına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bakanlığa sunulması gerekli işlemler hakkında çevrimiçi yazışmalar ve görüşmeler yapılacaktır.

ü  Firmamız tarafından işletmenizde gerekli çevre yönetimi ve atık yönetimi faaliyetleri koordine edilecektir.

ü  Firmamız işletmeniz için gerekli olan izin ve lisans başvuru dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlayacaktır. Ancak izin ve lisansınız için gerekli olacak analizler, ölçümler, harçlar, ÇED veya Proje Tanıtım Dosyaları, projeler, GSM ruhsatı v.s.  gibi işlem, belge ve izinler gibi varsa eksikleriniz, firmamız bu eksikliklerin yapılması için işletmenize ayrı ücret teklifi verilecektir.

  •  tel  0216 499 69 17
  •  tel  info@detaycevre.com
  •  tel  Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. No:135/11 Ümraniye/İstanbul